Α hurt queen of hearts 
| Sponsor: CLASSICAL HOTELS | Location: Syntagma Square

Η πονεμένη κούπα 
 | Χορηγός: CLASSICAL HOTELS | Σημείο Έκθεσης: Πλατεία Συντάγματος

pph-web-hearts-kinggeorgr-640-landsUsing common and soulless symbols, such as the deck of card’s symbols, the artist negotiates with the meaning of love: our need for love, the constant deficiency οf love, as well as the gap that rises from an ambiguous relationship. The queen is disappointed because the frog didn’t turn into a prince or feels sorry for him because he remains a frog? The elliptic shape of the heart intensifies the game of contradiction.

Χρησιμοποιώντας άψυχα και κοινότυπα σύμβολα όπως αυτά των φιγούρων της τράπουλας, ο καλλιτέχνης διαπραγματεύεται την έννοια της αγάπης: την ανάγκη μας για αυτήν, τη συχνή έλλειψή της, καθώς και το κενό που προκύπτει από μια διφορούμενη σχέση. Η ντάμα απογοητεύεται που ο βάτραχος δεν έγινε πρίγκιπας, ή τον συμπονά που είναι ακόμη βάτραχος; Το ελλειπτικό σχήμα της καρδιάς, εντείνει το παιχνίδι της αντίφασης.

photo: alexandros-akestor

 

pph-web-hearts2