ΟΛΑ ΚΟΚΚΙΝΟ

Martinos Art & Antiques

March 2012

 

pph-web-red-sld1

pph-web-red-sld2

 

On Saturday, March 31st, there will be an explosion in the Martinos gallery and everything will become red! We have gathered the most diverse red artifacts and created a crazy monochromatic show. Why red? Because we wanted the most intense colour of the spectrum, the one that dominates and colours life’s best moments, celebrations, love, passion, sin, sunsets and sunrises

pph-web-lve1

68 ανθρωποειδή και μερικά κατοικίδια. Τακτοποιημένοι στα πλαίσιά τους. 2012, εκδ. 1/3
Μικτή τεχνική 58Χ40 εκ.

pph-web-lve2

Θεατές μιας μετέωρης πραγματικότητας με ακατανόητα κενά. 2012, εκδ. 1/3
Μικτή τεχνική 58Χ40 εκ.

pph-web-lve3

Τοπίο αδράνειας υπό επιτήρηση. 2012, εκδ. 1/3 Μικτή τεχνική 58Χ40 εκ.