Ζαφειρης Κοντοπίθαρος κοπτικά

Based on the pages of the homonymous book | Βασισμένα στις σελίδες του ομώνυμου βιβλίου | 2011

pph-web-zfr-cutout7

pph-web-zfr-cutout2

pph-web-zfr-cutout1

pph-web-zfr-cutout5

pph-web-zfr-cutout4

pph-web-zfr-cutout3

pph-web-zfr-cutout6

pph-web-zfr-cutout8

 

 

see also: the book, the exhibition