Μένουμε Σπίτι

2020

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας έφτιαξα κάποιες ζωγραφιές σχετικά με τον κορονοιό, με σκοπό – μέσω των εκδόσεων Μάρτης- να τις τυπώνουν οι γονείς και να τις χρωματίζουν τα μικρά τους παιδιά. Μου πρότειναν να συνοδεύσω το newsletter τους με ένα βίντεο.

click to watch video

I made some drawings during the covid-19 lockdown . Our aim was, through Martis publications newsletter, to have parents download and print for young children to color in, while staying home safe. They suggested I made a short video to accompany their newsletter.

    This is the corona family and this is the evil royal corona virus. They are everywhere

So please be patient until we invent the corona net, or get corona super heroes exterminators (which will be even greater than our super doctors)

Or discover the corona sucking vacuum to transport, inside the corona rocket, all of the coronaviruses to another planet

Or wait for the flying corona eater to visit our neighborhood, or at least the terrestrial corona eater.

Until then, what do we do? We stay home. Yes, we stay home safe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.