Έντομα, Ιούνιος 2012

From the story “The Unattained Bugs” with the Moraitis school kindergarden students |  Από την ιστορία ” Τα Ασυνόδευτα Ζουζούνια” με τους μαθητές του νηπιαγωγείου της σχολής Μωραϊτη

pph-web-nsc-cut2

pph-web-nsc-cut7

pph-web-nsc-cut4

pph-web-nsc-cut1

pph-web-nsc-cut3

pph-web-nsc-cut6

insects

 

Photos: George Vdokakis | Φωτογραφίες: Γιώργος Βδοκάκης

see also The Unattained Bugs | Τα Ασυνόδευτα Ζουζούνια

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.