Τώρα όλοι ξέρουμε να μετράμε ως το τρία

pph-web-ppl0115bmixed media, 2015, 133 x 59 x 6 cm

ppl-web-1-2-3-dtl2

ppl-web-1-2-3-dtl1details

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.